69 σταθμοί

ΣΤΑΘΜΟΙ ΧΑΡΑΣ

Στην ΙΚΕΑ από το 2013, στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS, με την ενέργεια "Σταθμοί Χαράς" έχουμε εξοπλίσει και διαμορφώσει συνολικά 68 δημοτικούς παιδικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, για περισσότερα από 2.600 παιδιά. 

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΑ